Chương trình đào tạo

Lập trình viên Web với Nodejs, Reactjs, Express và MongoDb

Chương trình đào tạo

MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js - khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời. Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến - trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!
image
image
image

Giới thiệu

Khóa học là sự kết hợp giữa các công nghệ phổ biến và tuyệt vời nhất hiện nay.

React.js là một trong những thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay với các ứng dụng đang được sử dụng như: FaceBook, Instagram, Tweeter, Netflix, WhatsApp,…

Next.js là một trong những framework dựa trên React.js hot nhất hiện nay để làm các ứng dụng như thương mại điện tử.

Node.js đang là nền tảng được các lập trình viên lựa chọn thay thế cho các nền tảng back-end với PHP, Java,…

Expressjs là một framework được xây dựng trên nền tảng của Nodejs. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển web hoặc mobile. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và midleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.

Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến - trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!

MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js - khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời.

Trong những năm gần đây, bốn công nghệ này đã vươn lên trở thành một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất.

Đối tượng tham gia khóa học

 • Yêu thích và đam mê với ngành lập trình phần mềm.
 • Các bạn lập trình viên mong muốn xây dựng các ứng dụng real time (với socket.io).
 • Các bạn mong muốn lập trình Back-End nền tảng Javascript chuyên sâu với Nodejs.
 • Các bạn lập trình Mobile (iOS, Android): Mong muốn tự xây dựng các API (Back-End).
 • Các bạn mong muốn tìm việc làm Lập trình Back-End tại các công ty.

Kết quả đạt được

 • Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ những kiến thức MongoDB + SQL Server, Express.js, React.js + Next.js và Node.js

 • Khóa học đưa bạn tiếp cận với kiến thức lập trình toàn diện và cách thức xây dựng phần mềm hoàn chỉnh từ A-Z.

 • Hoàn chỉnh đồ án tốt nghiệp với chủ đề thực tế như: website thương mại điện tử, phần mềm quản lý thông tin các loại, website tin tức, xem phim, tuyển dụng...

 • Hoàn tất khóa học, bạn có đủ khả năng để ứng tuyển vào các công ty lập trình Web với các công nghệ: MongoDB + SQL Server, Express.js, React.js + Next.js và Node.js

Quyền lợi của học viên

 • Đạt được kiến thức, kỹ năng chuẩn của chuyên ngành đã học.
 • Đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Được hỗ trợ việc làm cho đến khi tìm được việc đúng chuyên ngành.

Nội dung tổng quát

 STT   MÔN HỌC SỐ GIỜ 
1 Building Modern Websites (HTML5, CSS3, Javascript) 40
2 UI / UX for Responsive Web Design 16
3 Data Management with SQL Server 40
4 Frontend Web Development with React.js 50
5 RESTful API with Expressjs 24
6 NoSql with MongoDB (Mongoose) + Sql Server (TypeORM) 32
7 Advanced: JWT, Upload files, Realtime with Socket.io 8
8 Next.js 12
9 Deploy web project to Heroku / Vercel / Netlify 4
10 eProject - eCommerce project (Fullstack) 28
11 Soft skill 4
  TỔNG SỐ GIỜ HỌC 258

Nội dung chi tiết chương trình học

Phần 1: HTML5, CSS3, Javascript

 • Introduction to the Web and HTML5
 • Formatting Text and Using Hyperlinks and Anchors 
 • Introduction to CSS3
 • Formatting Using Style Sheets
 • Displaying Graphics and CSS3 Animation 
 • Understanding Layouts in CSS3 
 • New Features of CSS3
 • HTML Layout, Forms, and Elements 
 • HTML5 Tables, Audio, and Video 
 • JavaScript - I 
 • JavaScript - II 
 • ECMAScript 2022 and its New Features 
 • Canvas and Web Storage in HTML5 
 • HTML5 Geolocation and APIs 
 • Building Mobile Websites

Phần 2: UI / UX for Responsive Web Design

 • Introduction to User Interface Design 
 • Introduction to User Experience Design 
 • Understanding Responsive Web Design 
 • Understanding Strategies for Responsive Web Design
 • Using Common RWD Patterns in Mobile Designs 
 • Usability Studies in Responsive Web Design 
 • Understanding the Figma Tool 
 • Designing Websites with Figma Tool 

Phần 3: Data Management with SQL Server

 • RDBMS Concepts 
 • Entity-Relationship (E-R) Model and Normalization 
 • Introduction to SQL Server 2019 
 • Transact-SQL 
 • Creating and Managing Databases 
 • Creating Tables 
 • Azure SQL 
 • Accessing Data
 • Advanced Queries and Joins 
 • Views, Stored Procedures, and Querying Metadata 
 • Indexes
 • Triggers
 • Programming Transact-SQL 
 • Transactions
 • Error Handling 
 • Enhancements in SQL Server 2019 
 • PolyBase, Query Store, and Stretch Database 

Phần 4: Frontend Web Development with React 

4.1 Introduction React

 • Introducing React
 • How to write JSX
 • Writing your first ReactJS HTML page: Introducing your information

4.2 React - Các khái niệm chính

 • Giới thiệu Component & Cách tạo Component
 • Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 • Tạo & Sử dụng Properties của Component
 • Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 • Hiểu trõ bản chất chu kỳ hoạt động của một Component (Component Lifecycle)
 • Cách Mount / Unmount một Component
 • Tối ưu hóa với Components với React.useCallback, React.useMemo, React.memo
 • Component lồng nhau (Nested Components).
 • Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, ...
 • Làm việc với Networking, gọi API từ xa (Sử dụng Axios, React-Query)

4.3 Làm việc với React Router version 6.x

 • Setup
 • Adding a Router
 • Xử lý Not Found Errors
 • Cài đặt Nested Routes
 • Xử lý Parameters
 • Khai thác Hooks
 • Sử dụng các Router components

4.4 Làm việc với Form trong React (Formik / React-Hook-Form)

 • Setup
 • Làm việc với các thành phần của Form
 • Xử lý Validate với thư viện Yup Schema Validation
 • Khai thác Hooks

4.5 Quản lý trạng thái với Redux Zustand

 • Tại sao phải dùng Redux?
 • Cài đặt Redux.
 • Các hàm trong Redux.
 • Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
 • Dispatching & Handling các Actions.
 • Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 • Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 • Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
 • Asynchronus actions (Redux Thunk).
 • React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.
 • Sử dụng thư viện Zustand

4.6 Vận dụng các thư viện UI / UX

Phần 5: Web, RESTful API with Expressjs

 • Basics of Nodejs
 • Routing
 • HTTP Methods (GET / POST / PUT / PATCH / DELETE)
 • Middleware (Logs / Authentication)
 • Error handling

Phần 6: NoSql with MongoDB (Mongoose), SqlServer with TypeOrm

6.1 NoSql với MongoDB (Mongoosee)

 • Create database & collections
 • Data Schematypes
 • Data Model
 • Data Validators
 • Insert, Update, Delete, and Query documents
 • Projection, limit records, skip records, sort records, indexing, aggregation

6.2 Sql Server với TypeOrm

 • Working with Sql Server using TypeOrm
 • Insert, Update, Delete, and Query data
 • Entity Manager and Repository
 • Query Builder

Phần 7: Advanced: JWT, Upload files, Socket

 • Hiểu và triển khai cơ chế bảo mật với JWT
 • Thực hiện các kỹ thuật upload files
 • làm việc với cơ chế Realtime với Socket.io

Phần 8: Next.js

8.1 Căn bản với Next.js

8.2 Các kỹ thuật nâng cao

 • Authentication
 • Advance features
 • Triển khai Next.js lên VERCEL

Phần 9: Deploy web project to Heroku / Vercel / Netlify

 • Build project to deploy Production
 • Publish to Cloud

Phần 10: Final Projects (03 projects)

 • RESTful API project with Express.js
 • Website (front-line) project with Next.js
 • Web application (back-office / admin) project with React.js

Phần 11: Soft Skill

 • Các kỹ năng viết hồ sơ
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc

Dự án tốt nghiệp của học viên

Testimonials

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Aptech luôn chú trọng chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm với công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên trong quá trình học tập và làm việc.

Lợi ích vượt trội khi chọn Aptech

HƠN 10 TRIỆU HỌC VIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ CHỌN APTECH LÀ NƠI THĂNG HOA SỰ NGHIỆP

Với chương trình học chú trọng thực hành, sinh viên APTECH luôn được tạo điều kiện để thực hiện các dự án thực tế một cách thành thạo, chuyên nghiệp nhất.

 • Chương trình KỸ LÝ THUYẾT, VỮNG THỰC HÀNH
 • Giảng viên CHUYÊN MÔN CAO, THỰC CHIẾN
 • Chứng chỉ và giáo trình THEO CHUẨN QUỐC TẾ
 • Liên thông nhiều ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
 • 95% học viên ra trường CÓ VIỆC LÀM NGAY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ

ONLINE SUPPORT

HỖ TRỢ & TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Các chuyên viên tư vấn luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc và tư vấn thông tin chi tiết về các khóa học mà bạn quan tâm.

Hotline: 0236.3.779.779