Chương trình đào tạo

Lập trình Web với ASP.NET Core MVC & API

Chương trình đào tạo

Khóa học lập trình Website với ASP.NET MVC giúp bạn nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng C#, thiết kế Web, Quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2019, Razor View Engine, LINQ, Entity Framework, nắm vững kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-First, Model-First và Database-First … tạo ra website có độ hoàn thiện cao.
image
image
image

Giới thiệu

Khóa học lập trình website với ASP.NET MVC giúp bạn nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng C#, thiết kế web, quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2016, Razor View Engine, LINQ, Entity Framework, nắm vững kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-First, Model-First và Database-First … tạo ra website có độ hoàn thiện cao.

Đối tượng tham gia khóa học

 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: có kiến thức cơ bản về HTML & CSS và cơ bản về EF và WCF hoặc đã học lớp “Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF”

Kết quả đạt được

 • Hiểu rõ về mô hình MVC và ASP.NET MVC
 • Kết nối và xử lý dữ liệu bằng Entity Framework
 • Tổ chức và xây dựng ứng dụng web với ASP.NET MVC
 • Triển khai ứng dụng web trên WebServer

Nội dung tổng quát & số giờ

 STT MÔN HỌC SỐ GIỜ 
1 Programming in C# 36
2 Entity Framework 20
3 Developing ASP.NET Core MVC Applications 52
4 Developing Microsoft Azure Solutions 40
  TỔNG SỐ GIỜ HỌC 148

Nội dung chi tiết chương trình học

Phần 1: Programming in C#

 • Getting Started with C#

 • Variables and Data Types in C#

 • Statements and Operators 

 • Programming Constructs and Arrays 

 • Classes and Methods 

 • Inheritance and Polymorphism 

 • Abstract Classes and Interfaces

 • Properties, Indexers, and Records

 • Namespaces and Exception Handling

 • Events, Delegates, and Collections

 • Generics and Iterators 

 • Advanced Concepts in C# 

 • More Features of C# 

 • .NET Core Development and the Future 

 • GUI/Desktop Apps with C# 

Phần 2: Entity Framework

Phần 3: Developing ASP.NET Core MVC Applications

 • Introduction to ASP.NET and ASP.NET Core 

 • Working with ASP.NET Web Forms, Controls, and Events

 • Working with ADO.NET and Entity Framework 

 • Client-side Development Using ASP.NET Core MVC

 • More on ASP.NET MVC and Core MVC 

 • Action Methods and Advanced Concepts in MVC 

 • Improvements in ASP.NET Core 

 • .NET Core Architecture and Kestrel Web Server Implementation 

 • Onion Architecture in ASP.NET Core – I 

 • Onion Architecture in ASP.NET Core – II 

 • Overview of Fluent Model in ASP.NET Core MVC 

 • Implementing AutoMapper in ASP.NET Core 

 • .NET Core Token Authentication in Web Applications

 • Unit of Work Patterns in ASP.NET Core 

 • Deploying ASP.NET MVC and ASP .NET Core Applications 

Phần 4: Developing Microsoft Azure Solutions

 • Introduction to Windows Azure

 • Understanding Windows Azure Architecture

 • ASP.NET Web API Services

 • Hosting and Consuming ASP.NET Web API Services

 • Accessing and Manipulating Data

 • Advanced Concepts of Data Access

 • Windows Azure Storage

 • Advanced Windows Azure Storage Concepts

 • WCF Services

 • Service Bus in Windows Azure

 • Windows Azure SQL Database

 • Advanced Concepts of SQL Database

 • Application Lifecycle Management

 • Deploying Web Application and Services

 • Continuous Deployment

Testimonials

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Aptech luôn chú trọng chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm với công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên trong quá trình học tập và làm việc.

Lợi ích vượt trội khi chọn Aptech

HƠN 10 TRIỆU HỌC VIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ CHỌN APTECH LÀ NƠI THĂNG HOA SỰ NGHIỆP

Với chương trình học chú trọng thực hành, sinh viên APTECH luôn được tạo điều kiện để thực hiện các dự án thực tế một cách thành thạo, chuyên nghiệp nhất.

 • Chương trình KỸ LÝ THUYẾT, VỮNG THỰC HÀNH
 • Giảng viên CHUYÊN MÔN CAO, THỰC CHIẾN
 • Chứng chỉ và giáo trình THEO CHUẨN QUỐC TẾ
 • Liên thông nhiều ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
 • 95% học viên ra trường CÓ VIỆC LÀM NGAY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ

ONLINE SUPPORT

HỖ TRỢ & TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Các chuyên viên tư vấn luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc và tư vấn thông tin chi tiết về các khóa học mà bạn quan tâm.

Hotline: 0236.3.779.779